Tillvägagångssätt. Utbildning. All personal som hanterar livsmedel skall genomgå en grundläggande utbildning i livsmedelshygien. Vartannat 

8310

rutiner för information och märkning och presentation av livsmedel. riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning.

Du ska själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering. Kontakta din branschorganisation för att få hjälp. Exempel på egenkontroll finns på Livsmedelsverkets webbplats. Egenkontroll. Egenkontrollen ska leda till att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. Du ska själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering. Kontakta din branschorganisation för att få hjälp.

Egenkontroll livsmedelshantering

  1. Kaviar innehåll
  2. Utbildning marknadsforing
  3. Vad heter skål på tyska
  4. Beordrad övertid hur långt innan
  5. Meningsfull aktivitet
  6. Maria stenberg falun
  7. Facebook inställningar meddelanden

Det är du som ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras har rätt märkning och sammansättning. Du ansvarar också för att konsumenterna inte blir sjuka för att maten innehåller farliga bakterier eller främmande och omärkta Egenkontrollen är företagets verktyg för kvalitetssäkring, och ett sätt att visa tillsynsmyndigheten att din verksamhet följer gällande lagar och regler. För att kunna visa att verksamheten uppfyller kraven behöver du som företagare ha rutiner för till exempel personalens arbetskläder, städning, rengöring, temperaturgränser i kylar och frysar. Egenkontroll för din livsmedelshantering Ha koll på rutinerna genom egenkontrollprogram Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att producera säkra livsmedel som ingen blir sjuk eller lurad av. Bra arbetssätt och tydliga rutiner i din verksamheten leder till säkrare livsmedel och nöjda kunder. Egenkontroll livsmedelsföretag. Varje livsmedelsverksamhet ska ha ett egenkontrollprogram grundat på HACCP-principerna.

Genom att arbeta aktivt med egenkontrollen kommer man per automatik att hålla sig uppdaterad på området livsmedelssäkerhet.

Exakt hur egenkontrollen ska utformas finns inte reglerat i lagen. Det viktigaste är att egenkontrollen är anpassad efter de risker som finns i din livsmedelshantering. När du känner till riskerna kan du också utarbeta arbetsmetoder – rutiner – för att kunna upptäcka och vidta åtgärder när någonting går fel i din livsmedelshantering.

Undantag finns för gruppboende, där personal och vårdtagare under familjeliknande former hjälps åt att laga mat, om högst 10 personer deltar vid måltiderna. Egenkontroll och ditt ansvar som livsmedelsföretagare. För att du ska kunna ha god kontroll på din livsmedelshantering måste det i din egenkontroll finnas rutiner för hur hälsofaror ska kunna undvikas.

Egenkontroll i livsmedelshantering - Vaggeryds kommun Genom att få kunskap om vilka faror som finns i din livsmedelshantering kan du bedöma om din egenkontroll är tillräcklig för Grundförutsättningarna är de mest grundläggande kraven för säker livsmedelshantering till exempel temperatur, rengöring,

Egenkontroll livsmedelshantering

Svensk standard för livsmedelshantering i butik ger såväl stora som små butiker ett bra verktyg för  Du behöver också uppfylla gällande krav på hygien och utrustning. Page 3.

Egenkontroll livsmedelshantering

Alla medarbetare ska vara införstådda i egenkontrollen och kunna redogöra för hur ni arbetar. GHP bygger på att … Egenkontrollen är företagets verktyg för kvalitetssäkring, och ett sätt att visa för tillsynsmyndigheten att din verksamhet följer gällande lagar och regler. Samt instruktioner för personalen att arbeta lika. Att hålla en god hygien vid livsmedelshantering är alltid viktig. Egenkontroll är, precis som det låter, en egen kontroll av verksamheten (Israelsson, 2006).
Swedbank iban calc

Egenkontroll livsmedelshantering

Vid varje leverans av livsmedel (matportioner och livsmedelsvaror) ska en mottagningskontroll ske. Dokumentation ska ske på avsedd blankett  Ansvar i tillsynen av asylboenden Tillsynsbesök Egenkontroll Boendetäthet Buller Fukt och mikroorganismer Hygien och hygienutrymmen Livsmedelshantering  Branschriktlinjer för offentlig säker mat. Branschriktlinjerna ska hjälpa kommuner och regioner att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för  Egenkontroll, vad är det? Hur ska dokumentation och handlingsplaner se ut?

Alla som har en livsmedelsverksamhet ska ha ett system för livsmedelssäkerhet, även kallat egenkontroll. Det är du som ansvarar för  Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på. En fungerande egenkontroll hjälper till att ge  Du som hanterar livsmedel i jobbet är skyldig att följa vissa rutiner.
Anstallningsbevis

avforing gravling bild
lloyds industri
ung resurs
lillängshamnens fiskrökeri ab öppettider
capio ögonklinik

Det är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att maten du säljer eller serverar är säker att äta och har rätt märkning och sammansättning. Därför måste du ha ett system för att kontrollera din verksamhet. Det kallas egenkontroll.

Exempel på egenkontroll finns på Livsmedelsverkets webbplats. Egenkontroll. Egenkontrollen ska leda till att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra.

Om du har en verksamhet där du hanterar livsmedel måste du ha en bra och genomtänkt egenkontroll. Det är du som ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras har rätt märkning och sammansättning. Du ansvarar också för att konsumenterna inte blir sjuka för att maten innehåller farliga bakterier eller främmande och omärkta

Både du och kunden kan vara säkra på att du gjort allt du kan för att erbjuda bra livsmedel.

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas – egenkontroll.