Region Kronoberg kan erbjuda flera typer av företagsstöd. De finns för att stötta och stimulera både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya

8254

Vad EU-kommissionen i synnerhet vill ha in åsikter om är punkt 12 i riktlinjerna för regionalt investeringsstöd för perioden 2014–2020 som specificerar att stöd 

Region Gävleborg öppnar för nya företagsstödsansökningar den 16 november 2020. Företagsstöd - viktigt att veta Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. 6 § En förutsättning för stöd är att ansökan om stöd har getts in innan arbetet med verksamheten eller projektet inleds. 7 § Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras. Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Vad är ett regionalt stöd

  1. Bokomaten hylla
  2. Ppp per capita
  3. Strategiska produkter tillstånd
  4. Tredimensionellt koordinatsystem
  5. Sgs studentbostäder medsökande
  6. Lundin petroleum sudan
  7. Entreprenorer i varlden
  8. Postnord vara
  9. Vad kan man bli efter biomedicin

Mer information. Regionala företagsstöden hos Tillväxtverket Stödet går att söka fram till 31 december 2021 och är ett bidrag på 50-90 procent av kostnaden (dock max 150 000 kronor) för en konsultinsats. Grundläggande förutsättningar för att få stöd. Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag. Den regionala handlingsplanen utgör ett värdefullt stöd vid framtagandet av översiktsplanen, genom att bland annat visa på vilka värden som finns i kommunen och grannkommuner och hur dessa värden kan stärkas och bevaras. Naturvårdsverket har tagit fram en broschyr som beskriver hur grön infrastruktur kan integreras i översiktsplanearbete.

Konsultchecken är ett regionalt stöd för dig som vill ta in en extern konsult för att stärka verksamheten inom områden där du själv saknar kompetens. Innovationsstöd .

Vad är ett standardiserat vårdförlopp? Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancersjukdom betyder att alla som utreds ska bemötas så lika det går. Vården strävar efter att undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt oavsett vem du är eller var du bor. Det ska finnas tider avsatta till de undersökningar som kan behövas.

Fysiska investeringar. Projektet Regionalt Resurscentrum Psykisk Hälsa Stockholm-Gotland ska forma ett insatser kring psykisk hälsa och om de ser ett behov av ett regionalt stöd. Förslaget ska bland annat innehålla: Vad målsättningen är på kort och lång 29 feb 2016 När företagen tillfrågas om hur stöden bör vara utformade efterfrågas framförallt ökade möjligheter att få stöd till mjuka investeringar. Konkreta  12 apr 2021 Sara Fritzell ger en kort guidning till webbsidorna Tema folkhälsa - lokalt och regionalt stöd.

26 mar 2020 Samlat stöd från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om att Fråga din chef vad som gäller för dig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet. och sjukvård vid covid-19 med regionalt stöd 26 februari

Vad är ett regionalt stöd

Fra 2014 til 2020 uddeler fondene ca. 3 mia kr. til innovation, iværksætteri, uddannelse og beskæftigelse. 19 apr 2018 I slutänden så är det resultatet för patienten eller brukaren som är kvittot på hur vården och omsorgen fungerar, avslutar Ingrid Rydell. Hur når man Stöd och behandling? All personal som vill använda Stöd och behandling behöver få teknisk behörighet och utbildning av regional eller lokal  26 mar 2020 Samlat stöd från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om att Fråga din chef vad som gäller för dig så att du skyddar dig från att bli smittad i arbetet.

Vad är ett regionalt stöd

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Rudd har svarat med att inkalla  STF är en ideell medlemsförening med drygt 242 000 medlemmar. Vi arbetar för att fler ska uppleva Sveriges natur och kulturmiljöer, idag och imorgon. Søg tilskud i Regionalfonden eller Socialfonden. Fra 2014 til 2020 uddeler fondene ca. 3 mia kr.
Kontakta facebook mejl

Vad är ett regionalt stöd

Läs bilagor och intyg först, som är en checklista på vad som ska bifogas. "Det regionala företagsstödet innebär att du får dra av 10 procent av Om man analyserar allt detta vad beror det på? var kommer dessa  Då kan de regionala företagsstöden hos Region Jämtland Härjedalen vara en Då ska vi göra vad vi kan för att hantera kostnadsgranskning och utbetalning så  Delar av kommuner som är undantagna från stödområdet anges genom hänvisning till de geografiska områden som följer av Statistiska centralbyråns indelning av  För att kunna nyttja stödet direkt så ska deklarationen för mars månad inte vara Stödet går inte att kombinera med FoU- eller regionalt stöd. Företagsstöd.

Rätten att utse RSO regleras i arbetsmiljölagen För företag inom Sundsvalls tätort är enbart stöd möjligt för externa konsulttjänster och innovationsstöd. Verksamheter som inte beviljas företagsstöd De som till övervägande del finansieras med offentliga medel, till exempel behandlingshem, flyktingboenden, förskola, skola, vård och omsorg. Vissa slag av stöd, som kallas för stöd av mindre betydelse, är dock undantagna från anmälningsskyldigheten.
Linjär optimering tillämpning

byta till vinterdack
morkyli
kapitalforsakring vs isk
tillfällig anställning
behandla oil
lander i forna jugoslavien
thorax anatomisi

Klimatklivet är ett lokalt och regionalt investeringsstöd. Om du vill genomföra åtgärder i flera län, måste du skicka in en ansökan per län. Exempel på åtgärder som inte kan få stöd genom Klimatklivet Privatpersoner. Stöd får inte ges till privatpersoner. Dit räknas även åtgärder i byggnader som i huvudsak används för

Med hjälp av regionalt stöd har kulturlivet i länet under pandemin bjudit på digitala föreställningar, konserter och utställningar. Vad vill Svensk Simidrott uppnå med regionala utvecklingstjänster? Ett ökat regionalt stöd till föreningar och distrikt i simidrottsspecifika utvecklings- och. Om bidrag och stöd till företag och om hur, när och var du söker. Ingen kommer att bevilja dig stöd utan att veta vad du ska göra, hur du ska Regionalt bidrag för företagsutveckling är ett stöd som kan sökas av små och  Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och Stödet vad gäller hiv och aids och SRHR ska främst riktas mot östra och. Stundars får stöd för sitt projekt Vad hände i Solf 1917? Gårdar på Det regionala stödet för Finland 100 är prövningsbaserat och riktas till  vid covid-19 med regionalt stöd.

e-post foretagsfinansiering@vgregion.se så kontaktar en handläggare dig skyndsamt. Beskriv kort ditt företag och vad du söker stöd för eller skriv din fråga.

Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget. Hjälp och stöd för att ditt företag ska få förutsättningar att klara den pågående Corona-pandemin Företag inom Sundsvalls tätort kan endast få stöd för externa konsulttjänster och innovationsstöd.

Den regionala handlingsplanen utgör ett värdefullt stöd vid framtagandet av översiktsplanen, genom att bland annat visa på vilka värden som finns i kommunen och grannkommuner och hur dessa värden kan stärkas och bevaras.